Job

Afdelingsleder til SFO søges

Johannesskolen søger en afdelingsleder til vores SFO. Vi søger en leder, der med faglig dygtighed kan indgå i et velfungerende samarbejde med elever, lærere, forældre og ledelse og som:

 • har en pædagogisk anerkendende tilgang til børnene
 • har gode evner til at samarbejde
 • kan sætte retning for de øvrige medarbejdere i SFO
 • kan sætte gode rammer for arbejdet i SFO
 • vægter børnenes trivsel og sociale udvikling højt
 • er ansvarsbevidst og pligtopfyldende
 • er pædagoguddannet eller har anden relevant uddannelse

Vores SFO er velfungerende med meget fine rammer. 0.- 2. klasse er for sig selv i særskilte SFO-lokaler, og 3. klasse har ligeledes egne lokaler indtil kl. 16, hvor de børn, der er tilbage, samles. Medarbejderstaben består dels af uddannede pædagoger, dels af årsvikarer. De fleste medarbejdere har også ansættelse i skoledelen.

Som leder af vores SFO bliver du ansvarlig for den daglige drift af SFO, hvor især samarbejdet med forældrene vægtes højt. Der samarbejdes med skolens ledelse omkring de overordnede linjer.

Der er tale om en fast stilling på fuld tid fra 31. juli 2023.

Johannesskolen er en kristen friskole med ca. 450 elever fra 0. til 9. kl. med tilhørende SFO, hvor der er ca. 170 børn. Vi forventer, at ansøgeren kan identificere sig med skolens kristne værdigrundlag.

Vi lægger stor vægt på, at vores elever kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Det gør vi bl.a. ved at have fokus på en inkluderende, anerkendende og respektfuld tilgang til samarbejdet med eleverne og deres forældre. Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med et godt kollegafællesskab og gode rammer.

Ansættelserne sker efter overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden ved frie grundskoler.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til skoleleder Thomas Pedersen, tlf.: 48267475.

Ansøgningen sendes senest den 14. april 2023 kl. 12 på mail til tp@johsskolen.dk.

Ansøgere bedes begrunde, hvorfor de søger på en skole med netop vores værdigrundlag.

Lærere søges

Johannesskolen søger to lærere, der med faglig dygtighed kan indgå i et velfungerende samarbejde med elever, lærere, forældre og ledelse.

Vi søger lærere, der:

 • har en pædagogisk anerkendende tilgang til eleverne
 • er åbne overfor pædagogisk nytænkning
 • har gode evner til at samarbejde
 • er åbne over for sparring i forhold til udvikling af egen undervisning
 • kan sætte rammer for klasseledelse
 • vægter elevernes trivsel og faglige udvikling højt
 • er ansvarsbevidste og pligtopfyldende
 • er læreruddannede eller har anden relevant uddannelse

De fag, vi ønsker dækket, er primært

 • engelsk og idræt i udskolingen
 • dansk med klasselærerfunktion i indskoling og på mellemtrin

Der er tale om faste stillinger, hvor ansættelsesgraden kan aftales. Vi forestiller os 80-100 %.

Johannesskolen er en kristen friskole med ca. 450 elever fra 0. til 9. kl. med tilhørende SFO. Vi forventer, at ansøgeren kan identificere sig med skolens kristne værdigrundlag.

Vi lægger stor vægt på, at vores elever kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Det gør vi bl.a. ved at have fokus på en inkluderende, anerkendende og respektfuld tilgang til samarbejdet med eleverne og deres forældre. Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med et godt kollegafællesskab og gode rammer for spændende undervisning.

Ansættelserne sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til skoleleder Thomas Pedersen, tlf.: 48267475.

Ansøgningen sendes senest den 14. april 2023 kl. 12 på mail til tp@johsskolen.dk.

Ansøgere bedes begrunde, hvorfor de søger på en skole med netop vores værdigrundlag.

 

Lærervikar søges

Johannesskolen søger en lærervikar til perioden 1. oktober 2023 – 22. marts 2024.

Vi søger en lærer, der kan dække primært dansk i udskolingen. Når den endelige fagsammensætning kendes, vil vi skrive det her.

Johannesskolen er en kristen friskole med ca. 450 elever fra 0. til 9. kl. med tilhørende SFO. Vi forventer, at ansøgeren kan identificere sig med skolens kristne værdigrundlag.

Vi lægger stor vægt på, at vores elever kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Det gør vi bl.a. ved at have fokus på en inkluderende, anerkendende og respektfuld tilgang til samarbejdet med eleverne og deres forældre. Vi tilbyder en spændende arbejdsplads med et godt kollegafællesskab og gode rammer for spændende undervisning.

Ansættelserne sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til skoleleder Thomas Pedersen, tlf.: 48267475.

Ansøgningen sendes løbende på mail til tp@johsskolen.dk.

Ansøgere bedes begrunde, hvorfor de søger på en skole med netop vores værdigrundlag.

 

Uopfordrede ansøgninger

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning – pludselig mangler vi måske lige dig!
Vi gemmer som standard din ansøgning i 6 måneder – så fortvivl ikke, hvis du ikke hører fra os lige med det samme…
Sendes til: tp@johsskolen.dk
Tak om du i din ansøgning vil begrunde, hvorfor du søger på en skole med netop vores værdigrundlag.

Er du interesseret i job i vores Før-SFO eller som årsvikar, vil vi gøre opmærksom på, at vi har ansøgningsfrist til Før-SFO den 1. februar og til årsvikarer den 1. marts. Når vi nærmer os de datoer, vil der være linket til stillingsopslag fra denne side.


© Johannesskolen. All rights reserved.