Ledige stillinger i før-SFO

SFO

Medarbejdere til før-SFO

Johannesskolen søger i øjeblikket to personer til vores før-sfo i perioden 1. maj – 28. juni 2028.

Vi søger to friske unge mennesker, der:

  • har en pædagogisk anerkendende tilgang til eleverne
  • har gode evner til samarbejde
  • er åbne over for sparring i forhold til udvikling af egen praksis
  • vægter børnenes trivsel og faglige udvikling højt

Arbejdet er fuld tid i før-SFO, hvor opgaven er at varetage det pædagogiske arbejde med 44 før-skolebørn i tæt samarbejde med pædagogerne i SFO.

Johannesskolen er en kristen friskole med ca. 450 elever fra 0.til 9.kl. med tilhørende SFO. Det indebærer, at vi forventer, at ansøgeren kan identificere sig med skolens kristne værdigrundlag.

Johannesskolen lægger stor vægt på, at alle vore elever skal have mulighed for at deltage meningsfyldt i undervisningen og således udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Vi ønsker at have fokus på en inkluderende og anerkendende tilgang til samarbejdet med eleverne og deres forældre.

Ansættelserne sker som uuddannet pædagog efter overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler og BUPL.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til viceskoleleder Søren Gyes Høiberg, tlf.: 41317475.

Ansøgningen sendes til Johannesskolen på mail: sgh@johsskolen.dk, så vi har den senest fredag morgen den 1. marts 2024.


© Johannesskolen. All rights reserved.