Ledige stillinger som årsvikarer

Årsvikarer

Johannesskolen søger i øjeblikket tre til fire årsvikarer til skoleåret 2024/25

Vi søger unge mennesker, der:

  • har en pædagogisk anerkendende tilgang til eleverne
  • har gode evner til samarbejde
  • er åbne over for sparring i forhold til udvikling af egen praksis
  • vægter børnenes trivsel og faglige udvikling højt

De opgaver, vi ønsker dækker er:

  • Årsvikar i det kommende skoleår. Opgaverne er primært arbejde i SFO og med støttetimer. Endvidere varetagelse af vikaropgaver i den almindelige undervisning. Ansættelse er på ca. 50 % garanteret og suppleret op herfra til, hvad der i de sidste mange år har ramt et sted mellem 70 og 100 %.

Johannesskolen er en kristen friskole med ca. 450 elever fra 0.til 9.kl. med tilhørende SFO. Det indebærer, at vi forventer, at ansøgeren kan identificere sig med skolens kristne værdigrundlag.

Johannesskolen lægger stor vægt på, at alle vore elever skal have mulighed for at deltage meningsfyldt i undervisningen og således udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Vi ønsker at have fokus på en inkluderende og anerkendende tilgang til samarbejdet med eleverne og deres forældre.

Ansættelserne sker som uuddannet pædagog efter overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler og BUPL og som vikar efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til viceskoleleder Søren Gyes Høiberg, tlf.: 41317475.

Ansøgningen sendes til Johannesskolen på mail: sgh@johsskolen.dk, så vi har den senest fredag morgen den 1. marts 2024.


© Johannesskolen. All rights reserved.