It

På Johannesskolen benytter vi it til at understøtte elevernes indlæring. Vi vil til- og fravælge de forskellige enheder (computere, telefoner, tablets m.m.) efter pædagogiske og didaktiske overvejelser.

Vi vil – også i elevernes brug af deres computere – bringe vores værdisæt i spil. Vi har holdninger til, hvordan man bruger en computer, hvad man kigger på, når man er på internettet, hvordan man skriver en chatbesked osv. Lærerne er vigtige rollemodeller. De skal med deres pædagogiske baggrund præsentere it-teknologi, hvor det kan være til gavn for elevernes indlæring og arbejdsproces.

Målet er at eleverne

  • benytter it-teknologi, hvor det giver mening i forhold til løsning af den enkelte opgave.
  • udviser nysgerrig og undersøgende adfærd i forhold til programmer og hardware.
  • iagttager en kritisk og reflekteret holdning til teknologiens påvirkning af f.eks. vores omgangstone og samværsformer og brug af data.
  • udstyres med kompetencer der sætter dem i stand til at bruge it på et velovervejet og reflekteret grundlag.

Computere

0.-2. klasse

Til brug i undervisningen råder skolen over iPads og Chromebooks i klassesæt.

3.-6. klasse

Når eleverne kommer i 3. kl. får de udleveret en Chromebook. I 3. kl. opbevares alle Chromebooks i et aflåst skab og tages frem, når de skal benyttes.

Fra 4.-6. kl. må den også bruges hjemme. På skolen har eleverne råderet over et aflåseligt skab, som kan bruges til bøger, mapper og Chromebooken, når den ikke bruges.

Chromebooken bliver elevens ejendom ved udgangen af 6. kl. Derfor at det vigtigt at passe godt på den, så den kan bruges gennem hele perioden. Det kan være en god idé at sørge for, at der er et særligt, godt beskyttet rum til den i tasken. Når maskinen må bruges hjemme fra 4. kl., vil vi gerne, at opladeren ligger i hjemmet, og at maskinen er fuldt opladet ved skoledagens begyndelse. På den måde slipper vi for ledninger hen over gulvet og er fuldt mobile i løbet af dagen – og vi sparer vægt i tasken.

Det er elevens ansvar at passe på sin Chromebook. Hvis den bliver ødelagt eller går i stykker på en måde, som ikke dækkes af den normale garanti, forventer skolen, at eleven selv (eller forældrene) betaler reparationen eller køber en anden Chromebook. Eleven kan i dette tilfælde også vælge at låne eller købe en brugt Chromebook af skolen.

7.-9. klasse

Eleverne medbringer egne computere. Vi anbefaler en pc med Windows styresystem, skærm på min. 12”, lang batteritid og lav vægt. Det er ikke nødvendigt med en dyr computer. En billig pc er fint i stand til at håndtere de opgaver, eleverne skal bruge dem til. Vær med til at sørge for, at det ikke bliver en konkurrence om at have den største og flotteste maskine!

Særligt om Mac-computere: Undervisningen er lagt an på, at eleverne har en Windows computer. Har man en Mac skal man derfor være indstillet på i højere grad at skulle klare de udfordringer, der kommer.

Det er elevens ansvar at passe på sin computer. På skolen har eleverne råderet over et aflåseligt skab, som kan bruges til bøger, mapper og computeren, når den ikke bruges.

Software

Skolen stiller en Microsoft Office-pakke gratis til rådighed for alle elever. Det er en licens, som gælder for eleven personligt. Den må installeres på op til fem enheder, der benyttes af pågældende elev. Når eleven forlader skolen deaktiveres programmet og den tilhørende One-drive konto slettes.

På domænet skyen.nu har hver elev tillige en googlekonto, som er tilknyttet skolen, Her gemmes dokumenter i forbindelse med skolearbejdet. Når eleven forlader skolen, slettes kontoen.

Derudover benyttes flere portaler og online værktøjer, fx skoletube.dk. Når eleverne i 7. kl. medbringer egen pc, er der flere programmer til undervisningen, der skal installeres. Det foregår fælles i begyndelsen af skoleåret.


© Johannesskolen. All rights reserved.