Ordensregler

På Johannesskolen ønsker vi et godt og trygt miljø. Det skabes bedst i samarbejde mellem skole, elever og forældre.

Vi forventer, at Johannesskolens elever både på skolen og på vejen mellem skole og hjem udviser en opførsel, som er i overensstemmelse med skolens værdier. Dette indebærer ikke mindst, at man viser hensyn over for andre. Vi forventer også, at skolens elever til enhver tid retter sig efter en medarbejders anvisninger og hjælper til med at holde orden over alt på skolen. I øvrigt skal nedenstående regler overholdes:

Det er ikke tilladt

  • at medbringe rusmidler af nogen art.
  • at medbringe knive, softguns og andre farlige genstande.

Frikvarterer og fritid

Frikvartererne er som udgangspunkt udefrikvarterer, hvor eleverne må færdes overalt på skolens grund. Undtaget herfra er dog området ved pedelværkstedet. Boldbanerne kan i perioder være lukkede pga. vejrlig.

I øvrigt gælder

  • at skateboards og rulleskøjter kun må benyttes i skolegården og med hjelm.
  • at løb, sjipning, boldspil og lignende kun må foregå udendørs.
  • at legepladsen ved SFO er forbeholdt de yngste elever.
  • at eleverne skal blive på skolens område i løbet af skoledagen, dog kan eleverne i 8. og 9. klasse forlade skolen i faste og opståede fritimer.
  • at skolepatruljens anvisninger skal overholdes.

Bøger

Udleverede bøger skal bindes ind, og eleverne er i øvrigt erstatningspligtige over for bøger, som bliver væk eller ødelægges. Erstatningspligten gælder også for andre ting, som ødelægges ved hærværk og lignende.

Værdier

Penge og andre værdigenstande må kun medbringes i nødvendigt omfang.

Mobiltelefoner

Johannesskolen er mobilfri skole. Vi værdsætter det fællesskab, eleverne har indbyrdes uden at de bliver forstyrret af diverse statusopdateringer på deres mobiltelefoner. Telefonerne indsamles om morgenen og stilles i mobilkasser i klasseskabet. Efter sidste time udleveres de igen. Før og efter skoledagen skal telefoner være pakket væk på skolens område.
Er der brug for telefonerne i en undervisningsaktivitet, tages de frem og bruges.

Smartwatches
I indskolingen og på mellemtrinnet må eleverne ikke have smartwatches på i skoletiden. Medbragte ure anbringes i klasseskabet og udleveres efter sidste lektion, i lighed med mobiltelefoner. I udskolingen må de medbringes, hvis notifikationer er slået fra i skoletiden. Ingen ure må benyttes til at optage eller filme med.

Vi definerer smartwatches som ure, der kan knyttes sammen med en telefon eller et simkort, og som kan bruges til at kommunikere med eller optage lyd/billede.


© Johannesskolen. All rights reserved.