Læseplaner

Vi følger Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål med følgende undtagelse:

Kristendomskundskab

Johannesskolen baserer ikke sin undervisning på bestemte pædagogiske metoder. Både lærere og klasser er forskellige, og vi giver lærerne frihed til at benytte sig af den undervisningsform, de finder bedst i den givne situation. Det kan være gruppearbejde, tværfaglige projekter, fortælling – alt sammen tilpasset emnerne og de enkelte klasser.


© Johannesskolen. All rights reserved.