SFO

SFO

Johannesskolens SFO er åben for elever fra 0.-3. klasse. SFO danner rammen om børnenes fritid. Her trives fællesskabet og venskaber gennem planlagte aktiviteter og fri leg ude og inde.

0.-2. klasse

Eleverne i 0.-2. klasse holder til i SFO-lokalerne ved indskolingen. Her er gode og rummelige lokaler med mulighed for mange forskellige aktiviteter, fx brætspil, tegning, bygge med legoklodser, bordtennis og kreative aktiviteter.  Udendørs er der også gode muligheder fx på boldbanen, i sandkassen, med hulebyggeri, i Knasten med træarbejde

3’eren

3’eren er vores tilbud til elever i 3. klasse. De har deres egne lokaler i skolens halbygning, hvor de kan boltre sig indtil kl. 16. Herefter er de sammen med børnene i 0.-2. klasse.

Åbningstider

Skoledage mandag – torsdag: 7.00- 8.00 og 11.30-17.00

Skoledage fredag: 7.00- 8.00 og 11.30-16.00

I sommerferien er der lukket i uge 28 – 30. Øvrige skolefridage og ferier er der lukket.

Sommer-SFO

I skolesommerferien, bortset fra uge 28-30, kan man tilmelde sig Sommer-SFO mod ekstra betaling. Der udsendes særskilt tilmeldingsblanket til forældrene.

Personale

Leder af SFO er Annelee Lorenzen. Hun kan kontaktes på Intra, på alo@johsskolen eller på telefon 4827 0027.

Medarbejdere

Praktiske oplysninger

Telefonnumre

0. – 2. kl.: 48 27 00 27

3’eren: 51 23 74 75

Medbring

  • Hjemmesko
  • Praktisk tøj – skiftetøj
  • Mad/frugt til eftermiddagsmåltid, hvis barnet er i SFO efter kl. 14.30

Giv besked

Giv altid personalet besked i kontaktbogen inden kl. 8.00, hvis barnets dagsprogram afviger fra det aftalte. F.eks. hvis barnet skal med en kammerat hjem.

Betaling

Se under skolepenge

Før-SFO

Før-SFO er et tilbud til kommende børn i 0. klasse

Formål

Målsætningen er at gøre børnene trygge og kendt med de omgivelser, de fra skoleårets start i august skal færdes i. De vil møde skolens personale og få mulighed for at vænne sig til rammerne i skolen og blive bekendt med skoledagens rytme.

Vi har også et ønske om at give børnene en større grad af skoleparathed ved at lave skolelignende aktiviteter med dem. Herved bliver overgangen fra børnehave til skole lettere for børnene. Skolens pædagogiske personale får gennem Før-SFO et godt kendskab til børnene, hvilket giver bedre mulighed for at foretage en tidlig indsats over for børn med særlige behov.

Tilmelding

Tilmeldingsblanket til Før-SFO fremsendes til forældrene i november. Tilmeldingen er bindende og gælder for hele perioden.

Åbningstider

Før-SFO løber fra 1. maj til sidste skoledag inden skolesommerferien. Herefter henvises til sommer-SFO

Åbningstiden er kl. 7.00 – 17.00 mandag til torsdag, og kl. 7.00 – 16.00 om fredagen.

Betaling

Se under skolepenge

 


© Johannesskolen. All rights reserved.