Ansvar og forsikring

Johannesskolen har ansvar for eleverne i hele skoletiden, incl frikvarterer og SFO. Skolen har en ansvarsforsikring, som dækker, når skolen er erstatningsansvarlig.

Forsikringen dækker dog ikke i de tilfælde, hvor en elev bliver erstatningsansvarlig over for en anden eller over for skolen. Derfor vil regningen for ødelagte ting blive sendt til de forældre, hvis barn har forvoldt skaden.

Skolens ansvarsforsikring dækker ikke, hvis skader er opstået ved almindelig eller harmløs leg. Vi opfordrer derfor forældrene til at tegne en ansvarsforsikring (indeholdt i familieforsikringen). Overvej også at tegne ulykkesforsikring, da skolens forsikring ikke dækker ved hændelige ulykker.

Skolen har intet ansvar i forbindelse med elevers færden til og fra skolen, med mindre det er i forbindelse med undervisningen. Det er således forældrenes ansvar, hvad eleverne foretager sig på vej til og fra skolen; men skolen forventer, at eleverne optræder værdigt og hjælpsomt.


© Johannesskolen. All rights reserved.