Ressourcecenter

På Johannesskolen ønsker vi at give børnene de bedste muligheder for læring og trivsel i trygge rammer. Vores ressourcecenter er et fagligt forum bestående af skolens inklusionsvejleder, ressourcelærere og AKT-team, som alle fokuserer på elevernes udvikling – såvel faglig som social. Ressourcecenterets opgave er blandt andet at skabe et rum med plads til vejledning og undervisning af alle elever uanset behov. Da vi arbejder ud fra et anerkendende børnesyn, har vi fokus på børnenes ressourcer og potentialer, og ressourcecenteret er således også omdrejningspunktet for skolens arbejde med inklusion.

I Ressourcecenteret arbejdes der forebyggende og indgribende, både i klasser, for grupper af børn og gennem særligt tilrettelagte forløb for enkeltelever. Gennem forebyggende undervisning søger vi primært at undgå en forværring af elevens faglige eller sociale udfordringer, mens vi gennem den indgribende undervisning fortsat imødekommer de vedvarende udfordringer. Begge former for undervisning foregår som erstatning for, eller som supplement til, den almindelige undervisning og fungerer således som ressourceundervisning.

I Ressourcecenteret tilbydes varierede former for undervisning samt muligheden for læse-, skrive-, matematik- og engelskkurser af kortere varighed. Nogle børn modtager ressource- og støtteundervisning efter et fast tilrettelagt skema, mens andre børn tilbydes en mere fleksibel undervisning. I Ressourcecenteret drøfter og planlægger vi de forskellige tilbud og vurderer altid hvilke muligheder og løsninger, der vil gavne det enkelte barn bedst. Som udgangspunkt tilbydes eleverne i Ressourcecenteret undervisning et kvartal ad gangen, hvorefter behovet vurderes på ny. Ved AKT-samtaler er situationen imidlertid en anden, da disse afvikles løbende.

_____________________

Ressourcecentret som helhed modtager rådgivning og samarbejder med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Hillerød kommune. (Se navne og kontaktoplysninger på Hillerod.dk). 


© Johannesskolen. All rights reserved.