0. klasse

Begyndelsen på skolelivet

0. klasse er børnenes første møde med skolen og er derfor overordentlig vigtig for barnets indgang på skolen.

For at børnene skal komme så godt som muligt i gang med skolelivet, har vi bl.a. valgt

 • at have god tid til fordybelse
 • at have et udvidet forældresamarbejde
 • at have fokus på at arbejde med den enkeltes sociale forståelse

Et barn begynder i 0. klasse i det kalenderår, det fylder 6 år.

Fordybelse i leg og læring

Vi lægger vægt på at give børnene god tid til at fordybe sig i leg og læring. Samtidig vil vi gerne gøre dem fortrolige med skolens daglige liv. Mødetiden er kl. 8.10-12.50. De fysiske rammer er lyse og indbydende, og der er et tæt samarbejde mellem de to 0. klasser.

Det er vores ønske og mål, at børnene hos os møder udfordringer, der kan stimulere deres nysgerrighed og lyst til at lære. Vi ønsker at styrke deres sociale færdigheder og ansvarlighed over for hinanden. Det er vigtige forudsætninger for at få en velfungerende klasse, der er parat til at modtage undervisning.

Udvidet forældresamarbejde

Børnenes sociale udvikling i børnehaveklassen styrkes ved et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem skole og hjem. Derfor har vi udviklet en model for et udvidet forældresamarbejde.

Det overordnede formål er at få sat præcise ord på de forventninger, forældre og skole har til hinanden og at nå frem til en fælles forståelse af, hvad der giver et godt fællesskab og undervisningsmiljø i klassen.

Samarbejdet er bygget op over to forældremøder. På møderne bruger vi tid på at overveje, hvordan vi kan hjælpes ad med at sikre børnenes trivsel. Det kan være overvejelser som:

 • Hvad forventer vi som forældre af skolen?
 • Hvad er god opdragelse?
 • Hvad er god undervisning?
 • Hvad er gode forældrekvaliteter – med henblik på børnenes opdragelse og udvikling som elever?

Vi vil gerne opnå enighed om et sæt spilleregler for, hvordan vi gerne vil have det i vores klasse.

Som et led i samarbejdet mellem skole og hjem afholder vi to skolehjemsamtaler hvor forældre og børnehaveklasselederen taler sammen om barnets trivsel og udvikling i klassen.

Vi prioriterer desuden jævnligt at udsende nyhedsbreve, hvor vi fortæller om, hvad der sker i børnehaveklasserne.

En gang om året holder klassen et klassearrangement, og sidst på året opføres de to klasser skuespil for forældre og søskende.

Social forståelse

For at opøve børnenes sociale forståelse sigter vi på:

 • at bidrage til, at børnene bliver bevidste om deres egne og andres grænser, så grænserne værnes og respekteres.
 • at børnene lærer at sidde stille og modtage kollektive beskeder, så både lege- og undervisningssituationer bliver konstruktive.
 • at børnene lærer at tage ansvar for egne ting og handlinger, så de f.eks. hænger deres tøj på plads og rydder op efter sig.
 • at børnene får mulighed for at etablere og vedligeholde venskaber, og lege sammen.
 • at børnene bliver bekendt med deres eget ansvar, i forhold til at udvikle og vedligeholde gode relationer, til både børn og voksne


© Johannesskolen. All rights reserved.