UU

UU-vejledningen har til formål at rådgive og vejlede elever og forældre om elevernes uddannelses- og erhvervsmuligheder. Dette sker gennem forældremøder, praktik, besøg på uddannelsesmesse og uddannelsesinstitutioner i lokalområdet.

Den individuelle vejledning er forbeholdt elever der er parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Vejledningen omfatter 7.-9. klasse og varetages af UUH Halsnæs-Hillerød.

UU-vejledere på Johannesskolen er Lisa Schøndorff (7232 5722) og Jesper Bagger (7232 5717).

De kan kontaktes på skolen via intra eller på telefonnumrene i parentes efter navnet.

Træffetid: Tirsdag formiddag eller efter aftale.

Aktiviteter i skoleåret 2022/23

7. klasse

Kollektiv vejledning påbegyndes i slutningen af skoleåret. Der er blandt andet fokus på fritidsarbejde og kendskab til forskellige hjemmesider – blandt andre www.ug.dk – som eleverne kan få nytte af i deres videre uddannelsesforløb.

8. klasse

Forældremøde: UU-vejlederen fortæller blandt andet om uddannelsesparathedsvurdering.

SKILLS: Eleverne deltager i SKILLS primo oktober.

Introkurser: Eleverne vil over 4 dage i foråret besøge forskellige ungdomsuddannelser. Heraf 2 dage på samme erhvervsuddannelsesskole.

Før besøgene: Med  ungdomsuddannelserne  som overskrift vil UU-vejlederen stå for at  eleverne gennem øvelser og informationer, får viden på området.

Forberedelse af praktik: I løbet af foråret skal eleverne i gang med at søge praktikplads. De vil blive informeret af UU-vejlederen omkring det praktiske i den forbindelse.

Selve praktikugen ligger i uge 41 i 9. klasse. Eleverne skal sørge for at få udfyldt en praktikaftale (fås hos vejlederen), som skal være klasselæreren i hænde senest 14 dage for praktikugen.

Eleverne vil i praktikugen være dækket af Statens Erstatningsordning.

Uddannelsesparathedsvurdering: Alle eleverne skal af skole/UU vurderes i forhold til hhv. erhvervsuddannelse, hf og 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx,stx). Efterfølgende skal eleverne foretage et eller flere uddannelsesønsker.

Uddannelsesparathedsvurderingen foretages i december i maj. I parathedsvurderingen vurderes de faglige (karakterer), personlige, sociale og praksisfaglige kompetencer.

Elever, der er vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser vil modtage individuel vejledning fra UU.

9. klasse

Forældremøde: Uddannelsesvejlederen fortæller blandt andet om tilmelding til 10.klasse og ungdomsuddannelser.

Praktik: Eleverne kommer i praktik i uge 41. Praktikken er som udgangspunkt selvskaffer-praktik.

Brobygning: Brobygning betyder, at elever, der er usikre på uddannelsevalg har mulighed for at modtage undervisning på en ungdomsuddannelse i nogle få dage for at få klarhed over, om det er den uddannelse, de ønsker.

Uddannelsesparathedsvurdering: Uddannelsesparathedsvurdering foretages i december. I parathedsvurderingen vurderes de faglige (karakterer), personlige, sociale og praksisfaglige kompetencer. Den sidste uddannelsesparathedsvurdering sker i maj. Herefter skal karaktererne bekræftes til eksamen for at være vurderet endelig parat til valgt uddannelse.

Kort efter nytår skal eleverne arbejde på tilmelding til 10. klasse eller ungdomsuddannelse. UU-vejlederen informerer alle eleverne om arbejdsgangen. Uddannelsesparate elever og deres forældre har ansvaret for at den endelige underskrift er sat senest d. 1. marts 2021 på www.optagelse.dk

Skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning bistår elever der er parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser og deres forældre. Sidste frist for forældreunderskrift er her ligeledes den 1. marts 2023.

Husk: Elever, der er blevet optaget på en efterskole, skal også udfylde tilmeldingen!

Der henvises i øvrigt til www.ug.dk og e-vejledningen


© Johannesskolen. All rights reserved.