Udmeldelse

Ved udmeldelse af elever afleveres eller sendes en udmeldelsesblanket på kontoret.

Ved udmeldelse betales skolepenge for resten af den måned hvor eleven stopper på skolen, samt et udmeldelsesgebyr på kr. 500,00. Gebyret bortfalder ved udmeldelse med mere end en måneds varsel.

Hent udmeldelsesblanket


© Johannesskolen. All rights reserved.