Skolepenge

Som statsanerkendt friskole får skolen tilskud til driften. Forældrene må dog selv betale nogle af udgifterne.

Depositum og optagelsesgebyr

Elever, der skrives op til 0. klasse opkræves et depositum, som modregnes i skolepengene i september i 0. klasse. Såfremt barnet ikke begynder på skolen, tilbagebetales depositummet ikke.

Depositummet er på i alt 3000 kr. og opkræves med 1500 kr. 2 år før skolestart og 1500 kr. 1 år før opstart.
I 4. klasse udvides klassestørrelsen fra 22 til 24 elever. Elever, der er opskrevet til 4. klasse, kan sikre sig en af de fire ledige pladser ved at betale depositum.

Der er et optagelsesgebyr på 500 kr. Beløbet opkræves, når barnet begynder på skolen.

Skolepenge

Skolepengene betales i 11 årlige rater og udgør pr. barn fra 1. august 2024:

  • 0. – 3. klasse: kr. 1.795,00
  • 4. – 9. klasse: kr. 1.995,00

Søskenderabat på skolepenge

Der gives søskenderabat således, at barn nr. to betaler 75% af prisen på det pågældende klassetrin, mens nr. tre og følgende børn går gratis. Første barn er altid ældste barn, der går på skolen. Som søskende regnes børn, der har samme folkeregisteradresse og samme betalere (de almindelige, kommunale regler).

Der betales fortsat skolepenge, hvis forældrene beslutter at tage børnene ud af skolen, for en kortere eller længere periode, og samtidig ønsker at fastholde pladsen i klassen.

SFO-betaling

Der betales 11 rater pr. år. Af praktiske årsager opkræves for både august og september i september.
SFO betalingen gælder for SFO på skoledage (dog ikke julestuedagen)

Satser pr. 1. august 2024:

  • Trin 1 (1 – 9 timer pr. uge): kr. 975,00
  • Trin 2 (10 – 13 timer pr. uge): kr. 1.310,00
  • Trin 3 (14 – 18 timer pr. uge): kr. 1.760,00
  • Trin 4 (19+ timer pr. uge): kr. 2.155,00

Ændring i betalingstrin

Hvis der er behov for ændring i SFO-tider sker det ved at udfylde og underskrive et nyt tilmeldingsskema som afleveres til SFO-lederen. Ændringer bedes meddelt så tidligt som muligt. Hvis ændringen medfører ændring i betalingstrin er fristen den 15. i måneden forud for et nyt kvartal (fx. 15. marts for ændring pr. 1. april).

Søskenderabat på SFO betaling

Det barn der har flest timer i SFO betaler for det pågældende trin, øvrige søskende betaler laveste trin.

Sommer-SFO

Fra 1. dag i sommerferien til og med uge 27 og fra uge 31 til sidste dag i sommerferien har sommer-SFO åbent. Særskilt tilmelding

I 2024 er prisen 130,00 pr. dag. Der er ingen søskenderabat i Sommer-SFO.

Før-SFO

Prisen for Før-SFO er på i alt kr. 4.000,00 som opkræves i 2 rater á kr. 2.000,00 1. maj  og 1. juni. Der er ingen søskenderabat i Før-SFO.

Tilskud til skolebetaling

Hvert år stiller staten et beløb til rådighed for friskoleelever, den såkaldte “fripladsordning”, hvor det er muligt at få nogle måneder uden skolepengebetaling. Mulighederne for at få del i dette beløb afhænger af forældrenes samlede skattemæssige indtægt, samt af antallet af børn i hjemmet. Ansøgningsblanketten er tilgængelig herunder, eller fås ved henvendelse på kontoret. Deadline for aflevering på skolen er 1. september. Ansøgere kan forvente svar den følgende januar måned.

Ansøgning kun til skolepenge      Ansøgning kun til SFO            Ansøgning til skolepenge og SFO

Desuden har skolen selv mulighed for at yde nedsættelse i skolepengebetalingen, til forældre som står i en økonomisk presset situation, i kortere eller længere tid. Kontakt kontoret eller skolelederen for at få en ansøgningsblanket.

Ansøgninger til skolens egen ordning modtaget til og med 1. september honoreres tilbagevirkende fra august.

Ansøgninger modtaget fra 1. september til 1. december honoreres fra 1. januar.

Ansøgninger modtaget fra 2. december til og med 1. marts honoreres fra 1. april.

Andre udgifter

Skolekort: Ved transport med bus & tog kan søges om skolekort. Se mere under menupunktet Skolekort

Faktureringsgebyr: kr. 50,00 (bortfalder ved tilmelding til BetalingsService).

Pc i udskolingen: Fra 7. klasse medbringes egen computer til undervisningen. Hvis anskaffelse af en computer er en økonomisk udfordring, vil skolen i begrænset omfang kunne stille en lånecomputer til rådighed, der kan benyttes på skolen, men ikke hjemme.

Tilmelding til BetalingsService

 


© Johannesskolen. All rights reserved.